AKTUALNOŚCI
Dodal: Bogdan Lisze (Oleszyce), lische@op.pl / 2009-06-05 20:06:04
Nowe informacje o mieszkańcach województwa Lwowskiego (zapis 2016-09-27) Brusno Nowe Wołoch Jan Cewków Wójcik Michał Cieszanów Wachsman Mechel Chlewiska Wolański Jan Jaworów Seifer Roscha Lisie Jamy Załuski Michał Lubaczów Zimmerman Efroim Miłków Wakszyński Olimiusz Mościska Teichtbaum Scheindel Narol Waniewicz Stanisław Oleszyce Miasto Zajączkowski Alfons Ruda Różaniecka Walnicki Wasyl Sokołów Geschwind Jonasch Matzner Efroim Messer Izaak Neufeld Aron Festiwal Kultur i Kresowego Jadła Tegoroczny Festiwal Kresowy rozpocznie się 31 lipca potrwa do 7 sierpnia. Nie tylko w Lubaczowie i Baszni Dolnej, ciekawe wydarzenia zaplanowano też w Cieszanowie, Horyńcu Zdroju i Narolu. lische@op.pl
Bogdan Lisze
Text and Photo Copyright © Bogdan Lisze, 2003-2016
La investigación de la historia de la zona distrito Lubaczów - PoloniaTravelling to Poland, as well as on Ukraine - diverse help visiting Poland.
- Genealogical research - in museums, state archives, private, etc.
- accommodation.
- The driver and a translator.Hurcze (Lubaczów)

Ajzik, Dawid, Chana,  Ruchel,  KLINGSBERG family.


Surmaczówka (Lubaczow - Jaroslaw)

Surmaczówka is a village in the administrative district of Gmina Wiązownica, within Jarosław County, Subcarpathian Voivodeship, in south-eastern Poland. It lies approximately 18 kilometres north-east of Jarosław and 62 km east of the regional capital Rzeszów.

Traum - Syme, Markus
Laufer Beile
Müller, Frieda z domu Laufer urodziła się w 1871 roku w Surmaczówce. Przed II wojną światową mieszkała w Berlinie. Źródło informacji; Liste von ermordeten Juden aus Deutschland, Hall of Names - Memorial Research Endeavors.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapałów
Brand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipina
Wyszynk Wolf(a) Entenberg(a) - poszukuję informacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wólka Zapałowska
Rodzina Sandgarten; Benjamin, Beila, Gitla - poszukuję informacji
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIESZANÓW, LUBACZÓW
Poszukuję informacji o pracownikach Starostwa w Cieszanowie, oraz sądów w Cieszanowie i Lubaczowie.
Ciszka Rudolf
Radwański Gustaw
Bernacki Ludwik
Wojakowski Marceli
Wurst Adolf dr med.
Plisz Szczęsny
Tinz Antoni
Pollach Franciszek
Kolb Maksymilian
Młynarkiewicz Michał
Gaweł Józef
Stapiński Jerzy
Ornatowski Andrzej


OLESZYCE
Poszukiwania dotyczące rodziny Kutscher, Kuczer, 2016-02-03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIŻANKOWICE, STANISŁAWÓW, STRYJ,

Nie do końca nasz teren, ale ma związek z Lubaczowem i Oleszycami. Znajomy poprosił o sprawdzenie osób z rodzin Benjamin Rosenfeld,  Jakub Angerman, Eisig Halpern, Chaskel Tipper,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUBACZÓW

Likwidacja Towarzystwa Zaliczkowego w Lubaczowie 17 czerwca 1931 - 25 czerwca 1932. Likwidator Jakub Noe Strassberg.


Foto; http://www.rakuten.com/prod/jewish-hit-squad/245367070.html

Dopiero przy okazji „lektury”, zaproszenia, jakie otrzymałem z okazji VIII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Przeczytałem o gościach i bardzo się ucieszyłem, będzie np. autor książki „Jewish Hit Squad is about the Armja Krajowa Jewish Raid Unit.” Simon Levee syn znanego mi, szkoda, że nie osobiście Edmunda Łukawieckiego.

Rodzice Simona byli partyzantami, którzy przeżyli Holokaust ukrywając się w lasach południowej Galicji. Nie jest to tylko kolejna opowieść o żydowskich partyzantach w czasie II wojny światowej!

Istota książki koncentruje się na wyjątkowej sytuacji - małej grupy bojowników, którzy nie tylko próbowali przetrwać w okresie niemieckiej brutalności, ale aktywnie walczyli z nazistami podczas II wojny światowej.

Rozdział pierwszy opisuje jak jego rodzice byli zaangażowani w polskim ruchu podziemnym - Armii Krajowej (AK). Ironią losu było to, że grupa ta była parasolem dla ukrywających się Żydów. Grupa likwidowała nie tylko żołnierzy niemieckich, ale także polskich i ukraińskich kolaborantów nazistowskich. Większość misji przeprowadzono w mundurach Wehrmachtu. Ojciec Simona mówił dobrze po niemiecku. Oprócz tych planowanych "akcji", grupa atakowała również strategiczne cele, takie jak niemieckie pociągi paliw, instalacje wojskowe, i ogólnie sabotowała działania nazistów.


Jedna ze stron informująca o sprzedaży książki;
http://www.amazon.ca/Jewish-Hit-Squad-Krajowa-Partisans-ebook/dp/B011FYJQF4#reader_B011FYJQF4

It was not until I read an invitation to take part in the 8th International Holocaust Remembrance Day in Podkarpacie, Poland, that I learned, to my utmost delight, that one of the guests at this event would be Simon Levee, author of the book titled "Jewish Hit Squad: Armja Krajowa Jewish Raid Unit Partisans" and son of Edmund Łukawiecki whom I used to know, though, regrettably, not in person.
Simon's parents were partisans who survived the Holocaust by taking refuge in the forests of southern Galicia. Not merely another story of Jewish WW2 partisans, this book explores an absolutely extraordinary theme – a small group of freedom fighters who not only made every effort to make it through the brutalities of German occupation, but actively engaged in the fight against the Nazis!
In chapter one, the author describes his parents' involvement with the Polish resistance movement – the Home Army (Armia Krajowa, AK). Ironically, it was the group in question that afforded protection to the hiding Jews. The group not only eliminated German soldiers, but also Polish and Ukrainian Nazi collaborators, using Wehrmacht uniforms in most of its missions. Simon's father spoke fluent German. In addition to those planned "actions", they attacked targets of strategic importance, such as German fuel trains and military installations, with a general goal of sabotaging Nazi operations.

One of the pages with information on the book's sales;
http://www.amazon.ca/Jewish-Hit-Squad-Krajowa-Partisans-ebook/dp/B011FYJQF4#reader_B011FYJQF4

------------------------------

Lubaczów  28.01.2016 r. (czwartek)

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Lubaczowa, Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Wójt Gminy Lubaczów, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Historii i Kultury Żydów IH Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Program:

  • 13.00–14.00 –  Zwiedzanie miejsc związanych ze śladami po żydowskich mieszkańcach Lubaczowa (Judaika w Muzeum Kresów, cmentarz żydowski, młyn, rynek i miejsce po dawnej synagodze). Początek zwiedzania: Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul Sobieskiego 4.
  • 14.00–14.30 – Uczczenie pamięci Żydów lubaczowskich (obelisk ku czci pomordowanych Żydów z Lubaczowa i okolic na   „Plebańskim Polu” pod Dachnowem).
  • 17.00–19.00 – Spotkanie z osobami, które przeżyły Zagładę oraz przedstawicielami drugiego pokolenia uratowanych z Zagłady: Lucia Retman (Izrael – Hajfa), Ora Regev-Heumann (Izrael – Tel Awiw), Szmuel Halpern (Izrael).

Promocja książki zawierającej wspomnienia z czasów Zagłady pt. Jewish Hit Squad. Armia Krajowa Jewish Raid Unit Partisans Simona Lavee (Łukawieckiego) syna ocalonego przez rodzinę Kulpów Edmunda Łukawieckiego.

Tamar and Samuel Halpern, a Jewish cemetery in Lubaczow.

foto; Bogdan Lisze

*******  
Today is again a good time to look at the history of "my backyard."
The first element I find in the document of 14 February 1885 year Lubaczów, where
Moses listed Lipa Reinfeld, Reinfeld,
and Isaac, and Chaskiel Has,
Szapro Knopf,
Michael Grenik,
Jędrzej Lech,
Gregory Łaskawicza.

Document; Lubaczów 20 April 1896 of the year for Clara Salander signed Elijah Muller.

A document from 1926, applies to lawyers from Lubaczów, Dr. Michel Stefan, Bardach Ignatius, Fischbein Adolf (later Jan Kanty Fabiński), Gleich Emil, Dr. Mohr Ignatius, also inform you that a few years ago found his tombstone in the local Jewish cemetery, inverted text to the ground and moved slightly from the original site - the text on the gravestone (Heb. macewa) "Dr. Ignatius MOHR, ATTORNEY UR 12.VI.1875. ZM. 13III.1934. Who knew you, WIE what we have lost - FAMILY". in the lower right corner of the gravestones contractor tombstone, KOBER - LVIV. In private collections (Przemyśl) is 3 images from the funeral of Dr. Mohr. Dr. Henry Osterman.

Another interesting document with the stamp of Mozes Konig - the composition of agricultural machinery, sewing machines and centrifuges.

Below Polish text.
Dzisiaj jest znowu dobry czas, aby przyglądać się historii "mojego podwórka".
Pierwszy akcent znajduję w dokumencie z 14 lutego 1885 roku, Lubaczów, gdzie wymieniono Mojżesza Lipę Reinfelda, oraz Izaaka Reinfelda, a także Chaskiela Hasa, Szapro Knopfa, Michała Grenika, Jędrzeja Lecha, Grzegorza Łaskawicza.
Dokument; Lubaczów 20 kwietnia 1896 roku dla Klary Salander, podpisany Eliasz Muller.
Dokument z 1926 roku, dotyczy adwokatów z Lubaczowa, Dr Ardan Stefan, Bardach Ignacy, Fischbein Adolf (późniejszy Jan Kanty Fabiński), Gleich Emil, Dr Mohr Ignacy , dodatkowo informuję, że przed kilku laty odnalazłem jego nagrobek na miejscowym cmentarzu żydowskim, odwrócony tekstem do ziemi i przemieszczony nieco z pierwotnego miejsca - tekst na nagrobku (hebr. macewa) "Dr IGNACY MOHR, ADWOKAT UR 12.VI.1875. ZM. 13III.1934. KTO CIĘ ZNAŁ, WIE COŚMY STRACILI - RODZINA". w prawym dolnym rogu macewy wykonawca płyty nagrobnej, KOBER - LWÓW. W zbiorach prywatnych (Przemyśl) znajduje się 3 zdjęcia z pogrzebu Dr Mohra. Dr Osterman Henryk.
Inny ciekawy dokument z odciskiem pieczęci Mozesa Koniga - skład maszyn rolniczych, maszyn do szycia i centryfug.

*******
MIŁKÓW -  20 listopada 2012. Nowe informacje o rodzinie KUBACH i PURGAL.
*******

Informacje o żołnierzach walczących we wrześniu 1939r. w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, dodatkowe pytania kierować;

lische@op.pl,

+48 506260698.


Babińczuk Piotr - ur. 1916r., (Łuck) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Bulczuk Jow - ur. 1915r., (Łuck) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Frosztega Jan – ur. 1907r., (Wadowice) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Gromek prawdopodobnie Jan - ur. 1905r., (Wadowice) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Hawryluk Jan – ur. 1915r., (Łuck) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Kaszuba Franciszek – ur. 1918r., (Wadowice) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Kipka Hubert - ur. w 1915r., (Pszczyna) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Mańczyk Kazimierz - ur. 1906r., (Wadowice) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Nebencal Mejer – wyznanie mojżeszowe, informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Pajonk Wiktor – ur. w 1914r., (Pszczyna) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Petrus Jan - ur. 1915r., (Tarnopol) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Reihs Roman - ur. 1917r., (Pszczyna) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Semek Stanisław - ur. 1915r., (Wadowice) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Sobyn Elias - ur. 1899r., (Kraśnik) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Trojan Władysław – ur. w 1917r., (Bochnia) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r.

Wojtuch Władysław – ur. 1908r., (Wadowice) informacje o służbie wojskowej wrzesień 1939r

*******

Oleszyce

Josef Biegeleisen urodzony w 1899r., w Oleszycach, zamordowany w Auschitz w 1942. (Z-13).

Oleszyce cmentarz żydowski macewa כהן Kohena. Foto; Bogdan Lisze 2016.


Informacje o Stefanie Gontarskim i Wasylu Siryku, żołnierze CK armii.

*******

Odnalazłem, dla zainteresowanej pani, informacje o osobach z Lubaczowa o nazwisku Metzger (ojciec i syn), matka ze Spielmanów.

*******

 

Do miejscowości Płazów dodałem nowe osoby o nazwiskach; Dawidko, Horoszko, Kril, Kulinicz, Maczaj, Szpak,

*******
6.10.2009r.
Dodałem miejscowość SZCZUTKÓW, a w niej artykuł Janusza Mazura - "CERKWIE DREWNIANE W OKOLICACH LUBACZOWA", a właściwie fragment dotyczący miejscowości Szczutków.
*******
25.09.09. - Nagrania i fotografie z konferencji naukowej pt. "Działania wojenne na terenie powiatu lubaczowskiego we wrześniu 1939 roku" Konferencja odbyła się 25 września 2009 roku w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Konferencja połączona była z okolicznościową wystawą pt. "Cieszanów i okolice w okresie II wojny światowej (1939-1945)"
Tematy nagranych wykładów i ich autorzy;
- "Obrona linii Sanu między Radymnem a Kuryłówką (do 11 września 1939 roku)" - wykład mgr. Tomasza Berezy
- "Wrzesień 1939 roku na terenie powiatu lubaczowskiego" - wykład mgr. Mieczysława Argasińskiego
- "Losy i postawy ludności cywilnej na terenie powiatu lubaczowskiego we wrześniu 1939 roku. Zarys problematyki" - wykład mgr. Tomasza Roga
- Kapitulacja 6 Dywizji Piechoty pod Cieszanowem" - wykład dr. Zygmunta Kubraka

Ze swoim wykładem - "Ziemia cieszanowska w kampanii 1939 roku z perspektywy niemieckiej" miał wystąpić płk. Jan Bańbor, z różych przyczyn nie mógł być obecny.

Materiały z tej konferencji zawarte są w III numerze ZESZYTÓW CIESZANOWSKICH.
Żałować należy, że wiek i zdrowie nie pozwalają Eugeniuszowi Szajowskiemu na wykłady.

W III numerze zeszytów jego wkład pt. "Mój wrzesień 1939"Spotkanie z Ellen Friedman
Dodal: Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2009-02-12 21:34:56
Ellen Friedman jest siostrzenicą Joe (Joela) Reinfelda z Lubaczowa, spotkałem się z nią i jej przyjaciółmi Ettingerem Samuelem, Barbarą i Neilem, 2 czerwca 2008 roku w Przemyślu. Ustaliliśmy plan wizyty - Synagoga, Getto, pomnik ofiar Holokaustu, miejsce w którym mieszkał Samek, a następnie Archiwum Państwowe i szybko do lubaczowskiego muzeum ...
Synagoga w Przemyślu, Elen i Samuel oglądają książkę o miejscowym cmentarzu żydowskim.
 Foto; Bogdan Lisze, Przemyśl 2008.Kiedy staliśmy przed planem miasta Samuel Ettinger opowiadał o Przemyślu, tak jakby wyjechał z tego miasta tydzień temu.
 Foto; Bogdan Lisze, Przemyśl 2008.


24 Pułk Artylerii Lekkiej z Jarosławia.
Dodal: Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2008-01-26 17:25:49

W posiadaniu autora znajdują się zdjęcia żołnierzy 24 Pułku Artylerii Lekkiej z Jarosławia.

  • 1932-1933 Szkoła Podoficerska
  • III kurs dla nadterminowych w Toruniu 10 grudnia 1934r., 2 zdjecia zbiorowe, podpisani:

Pędziwiatr > mat.< 3 p.a.l. Zamość,

kpr. Klimkiewicz 4 p.a.l. Inowrocław,

Michalski Andrzej 4 p.a.l. Inowrocław,

kpr. Mitura Władysław St. Bat. 9 p.a.l. Siedlce,

plut. Wasilcin 9 p.a.l. Siedlce,

kpr. Z. Honowski 11 p.a.l. Stanisławów

St. Boratyn 12 p.a.l. Złoczów

kpr. Michałek 14 p.a.l., Poznań

Urbaniak Leon 14 p.a.l., Poznań

kpr. Majewski Michał 15 p.a.l. Bydgoszcz

plut. Sedenczuk (starszy) 16 p.a.l. Grudziąc

kpr. Schenerler 17 p.a.l. Gniezno

St. Dąbrowski kpr. podsekretarz 18 p.a.l. Ostrów Mazowiecka,

M. Serdnik 20 p.a.l. Baranowicze

kpr. Gryniewicz 24 p.a.l., 

Kaczyński 28 p.a.l. Zajęcierze k. Dęblina,

Wykin 29 p.a.l. Grodno,

kpr. Chmielewski Leon 30 p.a.l. Brześć n. Bugiem - Twierdza

kpr. Stefan Chodubski 31 p.a.l.,

kpr. Binkiewicz 32 d.a.l. Rembertów,


1933-1936 Bateria Szkolna (małe tablo) fot. Sztuka Jarosław

1938-1939 Szkoła Podoficerska (małe tablo) fot. Sztuka Jarosław


Otrzymałem prośbę rodziny o pomoc w ustaleniu na podstawie zdjęć z moich zbiorów jednego z żołnierzy - "Mikołaj Bałuszka ur. 6-12-1910r., jest zdjęcie na którym Mikołaj jest z dwoma żołnierzami, w mundurach, a z tyłu jest pieczątka 24 pułk artylerii lekkiej 6 bateria., Mikołaj Bałuszka zaginął około 1942 roku, służył w 24 Pułku Artylerii Lekkiej w 6 Baterii, zachowała się fotografia z okresu 1932-1934."


Materiały dotyczące historii powiatu lubaczowskiego, które można otrzymać za pomocą strony
Dodal: Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-02-07 19:33:49

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Kultury - Rocznik Ziemi Lubaczowskiej 2 - Lubaczów - 1971r.

Artykuły i wiersze:

inż. Piotr Drapała - "Rozwój i przemiany społeczno-gospodarcze powiatu lubaczowskiego w latach 1966-1970", str 7-14.

dr inż. arch. Janusz Bogdanowski - "Fortyfikacje ziemne na terenie powiatu lubaczowskiego", str 15-27.

Stanisław Kosiorowski - "Walki wrześniowe w Lubaczowie", str 28-39.

Jadwiga ze Strzeleckich Szajowska - wiersz - "Brusienka", str 40.

Włodzimierz Czernecki - "Flora i fauna powiatu lubaczowskiego", str 41-55.

dr Konstanty Kopf - "Lubaczów dawniej i dziś", str 56-71

mgr Marian Szabatowski - "Rys historyczny Cieszanowa", str 73-79.

Jadwiga ze Strzeleckich Szajowska - wiersz - "Najmilsza stacja", str 80.

mgr Marian Kopf - "Lubaczowski zamek", str 81-89.

CDN

 

 


Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt