Miłków - spis rodzin
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-04-07 08:14:46

 

BADZAJ

BARSZCZ

Dwoje starszych ludzi, którzy pobrali się w późniejszym wieku.

BEDNARZ

Bednarz Michał -

Bednarz Stefan - miał pasierba Jana Buczko.

BOHLKE

Bohlke Matylda - pochowana na cmentarzu w Miłkowie.

BUCZKO

Buczko Jan - zmarł 11 grudnia 1905r.,., pochowany na cmentarzu w Miłkowie.

Buczko Jan - mieszkał po powrocie z Besarabii w Oleszycach Starych,

Buczko Jan - pasierb Stefana Bednarza.

CIEJKIN

Ciejkin Wasyl - zmarł 18.04.1901r., pochowany na cmentarzu w Miłkowie.

CIEPLICKI

Cieplicka Anna - z domu Purcha, żona Bazylego,

Cieplicki  Bazyli -

CIERPISZ

Cierpisz Władysław - 

DOBROWOLSKI

Dobrowolscy - nauczyciele, mieszkali za cerkwią. Mieli 2-je dzieci , córkę Zofię i syna (?).

GANCARZ

Gancarz Kazimierz -

GRUN

Grun Bolesław - s. Rudolfa,

Grun Rudolf - dzieci - Bolesław,

HORODKO

Horodko Stanisław -

MAJDAN

Majdan Aleksandra - po mężu Grabowska

Majdan Michał - dzieci - Aleksandra, wg wspomnień córki Aleksandry porwany w kwietniu 1945 rok, podobno był to poniedziałek Wielkanocny, nigdy nie powrócił. Po kilku dniach ponownie zjawili się ci sami i oznajmili mamie że został zamordowany. Świadkami tego byli p. Aleksander Kiszka i p. Katarzyna Piskorz.

MAŚLANKA

Maślanka Andrzej - był kowalem, dzieci - Leon i Krystyna

Maślanka Michał - zmarł 11 maja 1886r., pochowany na cmentarzu w Miłkowie.

Maślanka Paraskiewia - ur. w 1927r., c. Wasyla i Katarzyny.

Maślanka Stefan - s. Wasyla. Służył w wojsku polskim. Wyjechał do Francji.

Maślanka Wasyl - żonaty z Katarzyną Uhryń. Dzieci 9-cioro. z pierwszą zoną (?) mial syna Stefana, a z drugą - (Anna, Maria, Wasyl, Paraskiewia, Stefania, Mikoła, Mieczysław, Jan ur. na Besarabii)

NACHYRNY

Nachyrny (-) - żona Jakuba Wilkosa, dzieci - Mikołaj około 1922r.,

KANTOR

Kantor Jan - urodzony 5 kwietnia 1895r. zmarł 15 grudnia 1902r. Pochowany na cmentarzu w Miłkowie.

KOGUT

Kogut - nauczyciel

KOŁCUN

Kołcun Anna -

Kołcun Katarzyna -

Kołcun Marta - zmarła w 1893r. pochowana na cmentarzu w Miłkowie.

Kołcun (-) - dzieci - Anna i Katarzyna

KUBACH

Kubach Jan (Iwan) żona Rozalia Purgal, dzieci Iwan, Jewgen, Piotr. W 1941 przez Besarabię trafił do województwa Tarnopolskiego.

Kubach Jewgen - syn Jana (Iwana) i Rozalii Purgal. Rodzeństwo Jewgena - Piotr i Iwan.

Kubach Olech najstarszy syn Jana (Iwana) Kubacha i Rozalii Purgal. Zaginął bez wieści w 1939r. Rodzeństwo Olecha - Iwan, Jewgen.

Kubach Piotr syn Jana (Iwana) i Rozalii Purgal  urodzony w tej wsi w 1934r., mieszał tam do 1941r., ostatecznie mieszkał w województwie Tarnopolskim. Rodzeństwo Piotra - Olech, Iwan, Jewgen.

KUZIAN

Kuzian Ewa - zmarła w wieku 56 lat 1 listopada 1937r. pochowana na cmentarzu w Miłkowie.

LICHACZ

Lichacz Aleksander - dotkliwie pobity zmarł po 2 tygodniach, w chwili śmierci miał 18 lat.

Lichacz Anastazja - dzieci - Maria 1905,

Lichacz Anna - córka Jana, wydana za mąż do Cewkowa za Józefem Barszczem.

Lichacz Jan - dzieci - Anna

Lichacz Maria - c. Anastazjii, ur 15 lipca 1905r., miała syna Aleksandra z Sidorem (-), wyszła później za mąż za Władysława Cierpisza. Wysiedlona z pozostałymi w styczniu 1941 roku na Besarabię

Lichacz Stefania - ur. 1.02.1930r. w Miłkowie, c. Jana Lichacza s. Wincentego i Katarzyny z domu Janowska.

ŁABAJ

Łabaj Hryń - dzieci - Iwan

Łabaj Iwan - mieszkał z żoną Katarzyną z domu Szydłowska oraz dwiema bratowymi (siostry jego żony) Anastazją i Ewą. Ewa miała syna Mieczysława ur. w 1922r. (mieszkał ostatnio w Cetuli),, Łabaj miał dwóch synów Michała i Jana.

ONYSZKO

Onyszko Grzegorz - ur w 1880r., pochowany na cmentarzu w Miłkowie.

OSIOWY

Osiowy Franciszek -

OŻAŃSKI

Ożański Jan - dzieci - Władysław

Ożański Władysław - s. Jana

PARASZAK

Paraszak Wasyl - dlugoletni proboszcz grekokatolicki, zmarł w wieku 68 lat 2 kwietnia 1923r., pochowany na cmentarzu w Miłkowie. 

PERŻYŁO 

Perżyło Bazyli -

PIPKA

Pipka Katarzyna - "Pipczycha", mieszkała nad rzeką z synem (-)

PURCHA

Purcha Anna - po mężu Cieplicka, pochowana na cmentarzu w Lubaczowie.

Purcha Jan - s. Józefa

Purcha Józef - urodzony około1920 roku, mieszkał z ojcem i matką, miał brata Jana i siostrę Katarzynę, była jeszcze siostra młodsza od niego (-). Wysiedlony z pozostałymi w styczniu 1941 roku na Besarabię, tam zmobilizowany do I Armii Wojska Polskiego. Po powrocie w 1946 roku zamieszkał w Oleszycach Starych. On pozostał a jego rodzina została wysiedlona w ramach "Akcji Wisła".

Purcha Katarzyna - c. Józefa

PURGAL

Purgal Franciszek -

Purgal Rozalia żona  Kubacha Jana (Iwana), dzieci -  zmarła przed rokiem 1939.

 

SARABURA

Sarabura Rozalia - włościanka (rolniczka) z Miłkowa, sprzedała część swoich parcel w Miłkowie Michałowi Witko w 1924 roku.

SOLARZ

Solarz Antoni -

SŁONINA

Słonina Rudolf -

SZYFER

Szyfer - zięć Tojły

SOLARZ

Solarz Piotr - żonaty z Marią Byra, pierwsza mobilizacja do I Armii W.P. Powrót do kraju nieco wcześniej od pozostałych.

SZYDŁOWSKI

Szydłowska Anastazja -

Szydłowska Ewa - dzici Mieczysław ur. w 1922r.

Szydłowska Katarzyna - żona Iwana Łabaja, dzieci - Michał i Jan

Szydłowski Antoni - czy mieszkał na Miłkowie zbadamy,  a na pewno miał tam brata.

TOJŁA (-)

Tojła (-) - mieszkał w Miłkowie z żoną i dziećmi

 

TURNHEIM

Turnheim Dawid - właściciel huty szkła w 1906 roku.

UHRYŃ

Uhryń Anna - z domu prwdopodobnie Nieckarz. Dzieci - Katarzyna,

Uhryń Katarzyna - c. Anny, żona Wasyla Maślanki, dzieci - (Anna, Maria, Wasyl, Paraskiewia 1927, Stefania, Mikoła, Mieczysław, Jan ur. na Besarabii)

Uhryń Onufry - pochowany na cmentarzu w Miłkowie.

WAKSZYŃSKI

Wakszyński Michał -

WILKOS

Wilkos Apolonia - miała 2 córki i syna Jana

Wilkos Jakub - jego żona z domu Nachyrny (-), dzieci - Michał około 1922r.

Wilkos Jan - s. Apolonii.

WINIARZ

Winiarz Olech - zmarł w 1912r., pochowany na cmentarzu w Miłkowie.

Winiarz Piotr - zmarł w 1920r., pochowany na cmentarzu w Miłkowie.

WITESKO

Witesko Helena - c. Tomasza i Anny.

Witesko Jan - s. Tomasza, żonaty z Anną (-), dzieci - Władysław, Krystyna, Helena, Zofia, Maria, po powrocie z Besarabii zamieszkał koło Częstochowy,

Witesko Krystyna - c. Tomasza i Anny.

Witesko Maria - c. Tomasza i Anny.

Witesko Stanisław - s. Tomasza, po powrocie z Besarabii zamieszkał w Dzikowie Starym.

Witesko Tomasz - żonaty z Anną (-), dzieci - Stanisław 1923, Jan,

Witesko Władysław - s. Tomasza i Anny.

Witesko Zofia - c. Tomasza i Anny.

WITKO

Witko Michał - syn Michała i (-)

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt