Indeks nazwisk z Jackowego Ogrodu do 1947 roku
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-04-21 12:09:25

Chmielowiec Cecylia - wywieziona w styczniu 1941r., na Besarabię wraz z innymi mieszkańcami.

Chmielowiec Tomasz - wywieziony w styczniu 1941r., na Besarabię wraz z innymi mieszkańcami.

Chmielowiec Stranisław - wywieziony w styczniu 1941r.,  na Besarabię wraz z innymi mieszkańcami.

Głaz Antoni - wywieziony w styczniu 1941r.,  na Besarabię wraz z innymi mieszkańcami.

Mroczek Ludwik - wywieziony w styczniu 1941r.,  na Besarabię wraz z innymi mieszkańcami.

Steczkiewicz Symeon - wywieziony w styczniu 1941r.,  na Besarabię wraz z innymi mieszkańcami.

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt