Rodziny Onyszkiewicz i Onyszkewycz z Oleszyc
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2008-01-20 15:05:54

Onyszkiewicz Antoni - syn Jana i Marii (Marianny) z domu Dubik . Wyznania greko-katolickiego. Antoni - z opowiadań rodziny: robił instrumenty muzyczne, może miał syna Edwarda?(1), żonaty z Praksewią Ogryzło dom nr 35,  prababka Aleksandra Kozija (3)

Onyszkiewicz Antoni - żonaty z Paraksewią Ogryzło,  dom nr 35 (moja prababka była jego córką - (3)

Onyszkiewicz Antonina - ur. w 1922r., c. Jana, - informacje z 1932r.(2)

Onyszkiewicz Dymitr - s. Pawła, żonaty z Anną Koziej, dzieci - Katarzyna 1907. Stefan 1909, Włodzimierz 1912, Stefania 1916, Olga 1913, Józef 1915, Mikołaj 1917, (3)

Onyszkiewicz Dymitr -  mieszkał w domu nr 46, szewc, dzieci - Grzegorz 1921, Zofia 1932r., - informacje z 1932r.(2),

Onyszkiewicz Emil - miał 2 synów: Jana i Józefa. Emil mieszkał w Oleszycach jeszcze w 1939r - informacja od córki Władysława O., która go tam odwiedziła uciekając przed frontem wojennym. W/g jej relacji żył w skrajnej nędzy.(1)

Onyszkiewicz Ewa - żona Grzegorza Kozieja, dzieci - Aleksy, (3)

Onyszkiewicz Grzegorz - s. Dymitra, mieszkał w domu nr 46, (2)

Onyszkiewicz Illia (Eliasz) - żonaty z Marianną Ogryzło, dom nr 325, dzieci - Tekla 1832, Jan 1834, Dymitr 1836, , syn Pawła - Dymitr, a  jego żona Anna Koziej (3)

Onyszkiewicz Jan - syn Emila, mieszkał w Katowicach i tam umarł.(1)

Onyszkiewicz Jan - żonaty z Marią z domu Dubik, dzieci - Władysław 1885, Emil, Antoni, (1)

Onyszkiewicz Jan - ur w 1834r., s. Eliasza i Marianny z domu Ogryzło, dom nr 325, (3)

Onyszkiewicz Józef - s. Emila, (chyba młodszy) zginął w Oświęcimiu ? (w internecie znalazłam: ur.18.03.1903r, rozstrzelany 27.05.1942r. - chyba to on), służył w pałacu? i sama księżna trzymała jego syna Jana do chrztu.(1)

Onyszkiewicz Józef - ur w 1915r., s. Dymitra i Anny Koziej, (3)

Onyszkiewicz Katarzyna - ur w 1907r., c. Dymitra i , (3)

Onyszkiewicz Maria (Marianna) - z domu Dubik, żona Jana, dzieci - Władysław 1885, Emil, Antoni, (1)

Onyszkiewicz Mikołaj - ur w 1919r., s. Dymitra i Anny Koziej, (3)

Onyszkiewicz Olga - ur w 1913r., c. Dymitra i Anny Koziej, (3)

Onyszkiewicz Paweł - ur w 1832r., s. Eliasza i Marianny z domu Ogryzło, dom nr 325, żonaty z Marią Warywodą, dzieci - Dymitr, (3),

 Onyszkiewicz Stefan - ur w 1909r., s. Dymitra i Anny Koziej, (3)

Onyszkiewicz Stefania - ur w 1916r., c. Dymitra i Anny Koziej, (3)

Onyszkiewicz Tekla - ur w 1832r., c. Eliasza i Marianny z domu Ogryzło, dom nr 325, (3)

Onyszkiewicz Władysław lub Włodzimierz - ur 30.10.1885r.,  lub 4.12.1885r., syn Jana i Marii (Marianny) Dubik . Wyznania greko- katolickiego. Terminował u szewca oleszyckiego Abrahama Schullera. Świadectwo wyzwolin z 1906r. - w zawodzie szewc. Wyjechał z Oleszyc prawdopodobnie w 1909r. Miał 2 braci: Emila i Antoniego.  
Odwiedził Oleszyce w 1960r i chyba nikogo z rodziny nie odnalazł. Kontaktował się z:  Janem Błażem z ul. Kościuszki 38, pisał na ten adres ostatni raz w 1969r. - a może to był ktoś z rodziny?

  1. Świadectwo wyzwolin
  2. Świadectwo moralności
  3. Świadectwo przynależności, w tym dokumencie jest zapis nowego zawodu - pisarz kolejowy.
  4. Strona z książeczki wojskowej: służył w armi austriackiej w latach 1906 ? 1909 i 1914 ? 1917 służył najpierw w 8, a następnie 18 Pułku Artylerii Ciężkiej - (wojna serbsko-austriacka )

- imię Władysław zostało prawdopodobnie zmienione w akcie małżeństwa w Oświęcimiu w 1911r., gdzie po łacinie wpisano Vladimirus. Dopiero po śmierci dziadka dowiedzieliśmy się że w dowodzie osobistym miał wpisane imię Włodzimierz  Wszystkie jego dzieci musiały zmieniać dokumenty łącznie z aktami urodzenia.(1)

Onyszkiewicz Włodzimierz - s. Dymitra i Anny z domu Koziej, ur. w 1912r., żonaty z Symko (3)


Zdjęcie Emila z Józefem, dziewczynka młodsza od Józefa o której nic mi nie wiadomo. (zdjęcie ze zbiorów p. Małgorzaty Onyszkiewicz publikuję dzięki jej uprzejmości) (1)

Onyszkiewicz Zofia - ur.w 1923r., c. Dymitra, informacja z 1932r., (2)

______________________________________________________________________________________________________________________

ONYSZKEWYCZ

 

Onyszkewycz Bohdan - ur. we Lwowie w 1924r., s. Józefa, - informacja z 1932r., (2)

Onyszkewycz Józef - maszynista, dzieci - Włodzimierz 1921, - informacja z 1932r., (2)

Onyszkewycz Włodzimierz - ur. we Lwowie w 1921r., s. Józefa, - informacja z 1932r., (2),

 

___________________________________________________________________________________________________________________

(1) - informacje i zdjęcie publikuję dzięki uprzejmości p. Małgorzaty Onyszkiewicz.

(2) - katalogi klasowe z 1932r., zbiory autora strony.

(3) - Aleksander Kozij z Trzebnicy (Wrocław)

__________________________________________________________________________________________________________________

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt