Szkoła w Krowicy, "Podziękowania JW. Federowiczowi".
wyszperał Bartosz Wencel (Lubaczów-Kraków) / 2008-03-19 21:01:26

Szkoła w Krowicy.

 

 

Kronika potoczna i rozmaitości.

Kraków, 18 listopada.

(…)

Nowa szkoła.

            Gmina Krowica hołodowska i Krowica sama w Starostwie cieszanowskiem postanowiły założyć w Krowicy hołodowskiej szkołę i w tym celu zobowiązały się aktem fundacyjnym: 1. Postawić budynek szkolny z pomieszkaniem dla nauczyciela na placu należącym do gminy Krowicy hołodowskiej, pół morga zajmującym, położonym na granicy między Krowicą hołodowską a Krowicą samą, dostarczyć potrzebne do nauki sprzęty i utrzymywać je wraz z budynkiem w dobrym stanie. 2. Wypłacać każdoczesnemu nauczycielowi rocznie w ratach kwartalnych z góry w gotówce 200 zła. 3. Na utrzymanie stróża szkolnego wypłacać 5 zła. 4. Dostawiać rocznie na opał dla szkoły 7 sągów drzewa miękkiego. 5. Wypłacać na pomniejsze szkolne wydatki rocznie 4 zła. Prawo prezentowania nauczyciela zastrzegła sobie gmina Krowica hołodowska wspólnie z Krowicą samą.

„Kraj” Nr 266 z dnia 19 listopada 1873 s. 2.

 

Wiadomości i listy od Czytelników i Przyjaciół „Krakusa”

            Krowica Sama. Wspólna szkoła dla gmin Krowicy Samej i Hołodowskiej w powiecie Cieszanów do kilku lat doznaje różnych dobrodziejstw do JW. p. Adama Federowicza, właściciela dóbr ziemskich, c. k. Radcy Namiestnictwa i Starosty rzeszowskiego. Dobrodziejstwa, których doznaje szkoła, sypią się rokrocznie jak z rogu obfitości z rąk JW. p. Federowicza. Nie mówiąc o mniejszych datkach, dosyć jest wspomnieć, że jego kosztem zastał wysłany nauczyciel ma kurs zręczności do Sokala, a w tym roku ofiarował mórg pola ze swych łanów dla użytku szkoły. Dar to znacznej wartości, który podniesie dobrobyt nie tylko szkoły, ale i nauczyciela po wieczne czasy. Trudno jest nie wypowiedzieć tego, co czuje serce, a patrząc na tych maluczkich, z jaką ochotą i przejęciem zajmują się wyrobami. Jakżeż Ci nie dziękować! W imieniu też maluczkich składamy Ci JW. ofiarodawco szczere Bóg zapłać, a przykład Twój niech gorąco rozgrzewa serca mogącym nieść podstawie wszystkiego to jest oświacie i urzeczywistni słowy: „Oby więcej było takich”.

            Rada szkolna miejscowa:

            Hilary Stroński, nauczyciel.

            X. Teofil Harasowski, przewodniczący.

„Krakus” Nr 50 z dnia 16 grudnia 1893 s. 11.

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt