Sąd i Urząd Podatkowy w Lubaczowie 1911r. (Szematyzm).
wyszukał Bartosz Wencel (Lubaczów-Kraków) / 2008-03-20 07:12:09

Urząd podatkowy w Lubaczowie.

Zarz. Litwiński Józef.

Ofic. Prawec Dymitr.

Asyst. Oliwa Jan.

 - Elster Jakób.

- Teodorowicz Emilian.

Prakt. Gajewski Ludwik.

 - Wachnianin Stefan.

1 woźny i 2 egzekutorów

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomerii z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1911” s. 21 – 22.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

C. k. Sąd powiatowy w Lubaczowie.

Kasa: C. k. Urząd podatkowy w Lubaczowie.

Systemizowany etat osobowy.

1 naczelnik sądy, 1 sędzia powiat., 3 sędziów, 6 urzędników kanc., 3 woźnych.

Radca Mierzeński Józef, dr. pr.

Sędzia pow. Krzanowski Kazimierz.

Sędzia Elektorowicz Maryan

            Rzepecki Michał Jerzy.

            Kozłowski Eugeniusz.

Ofic. kanc. Szumyłowicz Józef.

Ofic. kanc. Hauch Władysław Franc.

Kanc. Moyda Jan.

            Gizella Emil Zygmunt.

            Friedmann Filip.

            Mysiak Jan.

Notaryusz: Angielczykowski Franciszek.

Adwokat: Bardach Ignacy, dr. pr.

            Majewski Leszek, dr. pr.

            Szłapa Jakób, dr. pr.

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomerii z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1911”, s. 107.

 

 

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt