Mieszkańcy Czerniakowej Budy do 1947r.
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2008-12-02 07:58:25

Mieszkańcy Czerniakowej Budy (Cewków)

Burdza Andrzej -
Burdza Ewa -
Fila Andrzej -
Nieradka Stanisław -
Urbanik Jan -
Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt