CIESZANOWSKIE ZESZYTY REGIONALNE
Zapisów dokonuje administrator strony. / 2009-11-27 18:39:11

CIESZANOWSKIE ZESZYTY REGIONALNE.
Zeszyt nr I
- Jadwiga Styrna - Nawrocka "Obrazy też można czytać"
- Janusz Grechuta "Co wieczora robili mitingi ..." Wybory październikowe przeprowadzone przez władze sowieckie w 1939r. na trenie powiatu lubaczowskiego w świetle materiałów z Instytutu Hovera.
- Tomasz Bereza "Sowieckie i niemieckie działania wywiadowcze w rejonie Jarosławia i Lubaczowa w latach 1939-1941"
- Tomasz Róg "Zarys dziejów Nowego Sioła 1939-1947"
- "Annales Ecclesiae Parochialis Cieszanoviensis" I wojna światowa w Cieszanowie
- Władysław Szlezak "Obóz pracy dla Żydów w Cieszanowie"
- Wojciech Róg "Petro Karmański (1878-1956)"

Zeszyt nr II
CDN

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt