Kutscher, Kuczer.
Bogdan Lisze / 2018-05-23 15:56:36

Znowu zwraca się do mnie pan, który uporczywie szuka informacji o rodzinach wymienionych w temacie; Kutscher, Kuczer. Jest to nazwisko związane bardziej z powiatem lubaczowskim, niż samym miastem Jarosławiem. Kutscher Efroim Awner Kutscher Gitel córka Efroima Kutscher Kajła z domu Kessler Kutscher Moses Josef 33 lata ur., w Lubaczowie, wypis z dokumentu 1929r.
Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt