Indeks nazwisk Oleszyce Stare do roku 1947.
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-02-04 15:59:29

1930 - Wieś i gmina, powiat Lubaczów, 2482 mieszkańców (3 km) Oleszyce. Dwie parafie greckokatolickie. Właściciel ziemski - Sapieha ks. (1210 ha)


 1. Babicki Paweł - dokument z roku 1873r. (2)
 2. Badzaj Jan - współzałożyciel Polskiego Kółka Rolniczego W Oleszycach Starych, dokument z 1929r. (2)
 3. Bednarz Maria - po mężu Rokosz
 4. Bogusz  - stolarz (1)
 5. Buksak Marcin - współzałożyciel Polskiego Kółka Rolniczego W Oleszycach Starych, dokument z 1929r. (2)
 6. Burszta (-)- c. Józefa i Józefy,  nr domu 72,
 7. Burszta Danuta - córka Józefa i Józefy, nr domu 72
 8. Burszta Józef - rolnik, żonaty z Józefą (-), Oleszyce Stare 72, dzieci - Zofia,
 9. Chudyk Iwan - pochowany na placu cerkiewnym przy cerkwi murowanej. 
 10. Chudyk Michał - dokument z roku 1881r. i 1873r. (2)
 11. Chudyk Onufry - dokument z roku 1873, (2)
 12. Chudyk Onyszko - dokument 1877r. (2)
 13. Chudyk Pazia - pochowana na placu cerkiewnym przy cerkwi murowanej.
 14. Cieplicki Iwan - zm. 30 maja 1930r., pochowany na placu cerkiewnym przy cerkwi murowanej.  
 15. Czura Filip - dokument z roku 1877, (2)
 16. Czyterbóg O. - olejarnia (1)
 17. Działyńska Celestyna -
 18. Ettmar J. - bławaty (1)
 19. Frimer B. - wyroby betonowe (1)
 20. Gontarska Katarzyna - c. Mikołaja, żona Stanisława Kuca z Zapałowa, znana mi osobiście, fotografia z lat szkolnych oraz inne z lat późniejszych. (2)
 21. Gontarski Mikołaj - cegielnia (1)
 22. Gross N. - kaszarnia (1)
 23. Gross W. - wyrób dachówek (1)
 24. Hamułka Anna - pochowany na placu cerkiewnym, przy cerkwi murowanej. 
 25. Hamułka Maria - pochowana na placu cerkiewnym, przy cerkwi murowanej.
 26. Hamułka Roman - dokument z 1881r. (2)
 27. Horeczy Aniela - c. Grzegorza,
 28. Horeczy Grzegorz - szewc (1)
 29. Hyd Franciszek - żona Agnieszka z domu Kruk, dzieci - Franciszek, Stanisław, Karolina, Ludwik, Tadeusz 1913. Pochowany w Oleszycach.(7)
 30. Hyd Franciszek -
 31. Hyd Karolina
 32. Hyd Ludwik -
 33. Hyd Stanisław -
 34. Hyd Tadeusz -
 35. Iwosa Aniela - c. Stefana,
 36. Iwosa Stefan - (2)
 37. Jakubec Jan - (2)
 38. Jakubec Maria - c. Jana - (2)
 39. Jaremczak Jan - dokument z roku 1873r., (2)
 40. Jucha Jan - współzałożyciel Polskiego Kółka Rolniczego W Oleszycach Starych, dokument z 1929r. (2)
 41. Kalina Stefan - dokument z roku 1877r., (2)
 42. Karpa Grzegorz - , żonaty z Genowefą Ładoś, (3)
 43. Karpa M.- sekretarz gminny ?, szewc (1)
 44. Karpa Marenia - (3)
 45. Karpa Maria - pochowana na placu cerkiewnym przy cerkwi murowanej. 
 46. Karpa Maria - pochowana w 1934r., na placu cerkiewnym przy cerkwi murowanej. 
 47. Koczaj Aniela - c. Teodora, dokument z 1931r. (2)
 48. Koczaj Fedko - s. Pawła (2)
 49. Koczaj Jan - s. Pawła (2)
 50. Koczaj Jan - s. Teodora, dokument z 1931r. (2)
 51. Koczaj Teodor - dzieci - Aniela, Jan, dokument z 1931r. (2)
 52. Koczaj Pawło - dokument z roku 1877r. i 1880r. (2)
 53. Koziej Grzegorz - pisarz gminny lub solicytator adwokacki, dokument z roku 1873r., (2)
 54. Koziej Stefan - pisarz gminny lub solicytator adwokacki, dokumenty z roku 1873r., 1877r., 1881r., (2)
 55. Kozieja Jan - informacja z 1854r.
 56. Krupka Stefan - żonaty z Rozalią Mazur, (3)
 57. Kuczek Aniela - c. Macieja, żona Mikołaja Kurdziela, dokument 1904r. i 1932r. (2)
 58. Kuczek Cecylia - (2)
 59. Kurdziel Agata - zamężna Czaban (2)
 60. Kurdziel Anna - córka Pawła, zmarła w stanie wolnym 31 maja 1937 roku, (2)
 61. Kurdziel Franciszek - dzieci - Katarzyna, dokument 1899r. (2)
 62. Kurdziel Jan - mieszkał w Kanadzie, dokument z 1908r. (2)
 63. Kurdziel Józef - s. Mikołaja i Anieli z domu Kuczek (2)
 64. Kurdziel Katarzyna - c. Franciszka, zamężna Bujaczek, dokumenty z 1899r. i 1931r. (2)
 65. Kurdziel Maria - córka Pawła i (Marianny z Szajowskich), po mężu Witt (2)
 66. Kurdziel Mikołaj - żonaty z Anielą Kuczek, współzałożyciel Polskiego Kółka Rolniczego W Oleszycach Starych, dokumenty z 1929r. i 1932r. (2)
 67. Kurdziel Paweł - s. Józefa, żonaty z Marią, dzieci - Maria, Mikołaj (2)
 68. Kurdziel Rozalia Franciszka - c. Mikołaja i Anieli z domu Kuczek (2)
 69. Kuzyk Tacjanna - zamężna z Iwanem Skibą, dzieci - Semko, Anna, dokument z roku 1931r. (2)
 70. Lebiedź M. - kołodziej (1)
 71. Liber H. - trykotaże - pracownia (1)
 72. Łazarski Maciej - informacja z 1854r.
 73. Madycz Grzegorz - pochowany na placu cerkiewnym przy cerkwi murowanej. 
 74. Madycz Piotr - dokument z 1881r. (2)
 75. Makarec M.- wyroby tytoniowe (1)
 76. Mróz Wasyl - informacja z 1854r.
 77. Nazarewicz Jan - dokument z 1881r. (2)
 78. Nazarewicz Michał - (3)
 79. Nazarewicz Ołeksa - (3)
 80. Nazarewicz Wiktor - (2)
 81. Ogryzło Jan - dokument z 1881r. (2)
 82. Perżyło Mikołaj - s. Jana (6), (7)
 83. Perżyło Teodor - dokument z roku 1877, (2)
 84. Perżyło Semko - (5)
 85. Piekło -
 86. Pietraszek Helena - c. Michała
 87. Pietraszek Michał -
 88. Posikira Michał - (2)
 89. Puk Marcin - współzałożyciel Polskiego Kółka Rolniczego W Oleszycach Starych, dokument z 1929r. (2)
 90. Puk S.- szewc (1)
 91. Reiss Jakub - garbarnia (1)
 92. Rokosz Józef - (2)
 93. Rokosz Piotr - (2)
 94. Rokosz Rozalia - zamężna Węgrzynowicz, dokument z 1928r. (2)
 95. Shick B. - młyn (1)
 96. Sirota Wasyl - dokument z roku 1880 (2)
 97. Skiba Aniela - zamężna Petraszko, dokument z roku 1931r. (2)
 98. Skiba Anna - c. Iwana, dokument z roku 1931r. (2)
 99. Skiba Iwan - s. Semka, żonaty z Tacjanną Kuzyk, dzieci - Anna, dokument z roku 1931r. (2)
 100. Skiba Katarzyna - po mężu Polańska, dokument z roku 1931r. (2)
 101. Skiba Semko - dzieci - Iwan, , dokument z roku 1931r. (2)
 102. Skibowicz Siemień - pochowany na placu cerkiewnym przy cerkwi murowanej. 
 103. Strassler R. - wyroby tytoniowe (1)
 104. Symko I. - olejarnia (1)
 105. Szajowski Józef - rolnik, dokument z 1931r. (2)
 106. Szajowska Marianna - zamężna - żona Pawła Kurdziela, (2)
 107. Szumski Jan - (2)
 108. Tendykiewicz Władysław - syn Szczepana i Julii z domu Kunz, zamordowany przez UPA, żródło; KG 11(156)/2009
 109. Uszkowska Anna - czy mieszkała w Oleszycach Starych to kwestia badań ?, dokument z roku 1904 (2)
 110. Wiegrzenowicz Maciej - informacja z 1854r.
 111. Władyka Ilko - informacja z 1854r.
 112. Wróbel Jan - informacja z 1854r.
 113. Żanewicz P. - krawiec (1)
 114. Żanewicz S. - szewc (1)
 115. Żerucha M. - kowal (1)


(1) - „Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa” z roku 1930 dla wsi i gminy Oleszyce Stare. Księga” była wydawana nakładem warszawskiego Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o., a drukowana była w bydgoskich Zakładach Graficznych „Bibljoteka Polska”.

(2) - Dokumenty z różnych okresów czasu, oryginał lub ksero w zbiorach autora strony - adres internetowy lische@op.pl

(3) - Zofia Lipka

(4) - Edmund Pikor (Irlandia)

(5) - p. Latuszek z domu Perżyło

(6) - w 1945 r wysiedleni ze Starych Oleszyc do woj. lwowskiego

(7) - informacja od p. Heleny Bystrzyckiej, wywiad 7 września 2009r.
Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt