Opaka - Indeks nazwisk
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-02-10 17:11:11

 

Zebrane materiały pochodzą z:

(1) - Wojciech Sobocki "Zamordowani przez Niemców, NKWD i UPA"

 1. Cencora Szymon - rozstrzelany przez gestapo i policję ukraińską w lesie "Niwki" z więzienia w Lubaczowie w sierpniu 1941r., (1)
 2. Cencora Szymon - zamordowany przez UPA w 1944r., (1)
 3. Cisek Szymon - zamordowany przez UPA w 1944r., (1)
 4. Czaban Stanisław - pochodził ze Szczutkowa, zginął jako żołnierz we wrześniu 1939r., (1)
 5. Górski Michał - ur w 1911r.,
 6. Krupka Dymitr - sołtys wsi, aresztowany przez gestapo (za Sowietów), wywieziony do obozu koncentracyjnego "Oświęcim" i tam zamordowany w 1941r., (1)
 7. Łukasiewicz Piotr - kierownik szkoły w Opace, lat 55 rozstrzelany przez gestapo i policję ukraińską w lesie "Niwki" z więzienia w Lubaczowie w sierpniu 1941r., (1)
 8. Mazepa Stanisław - zginął jako żołnierz we wrześniu 1939r., (1)
 9. Sawa Dymitr - zamordowany przez NKWD w 1940r., (1)
 10. Szewc Jan - rozstrzelany przez gestapo i policję ukraińską w lesie "Niwki" z więzienia w Lubaczowie w sierpniu 1941r., (1)
 11. Toepper/Topfer Markus- urodzony w Opace w 1900 r., żonaty z Różą Schneider ślub w 1936 r. w Borysławiu, informacja ze strony http://teppergroup.googlepages.com/archives.htm
 12. Żurawel Piotr - lat 35 - zamordowany przez UPA w 1944r., (1)
Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt