O Futorach z różnych źródeł.
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-02-12 17:47:54

  Wieś założona na terenie Oleszyc w XVII w.; wzmiankowana w 1715 1. W XVIII i XIXw. funkcjonowała jako część Oleszyc - Futory Oleszyckie; w tym czasie istniał również niewielki przysiółek Dachnowa - Futory Dachnowskie. Prawdopodobnie już w końcu XIXw. miejscowość uzyskała rangę samodzielnej gromady 2.

   Niewielka osada rolnicza w składzie oleszyckiego klucza dóbr prywatnych; w XVIIIw. należał do Sieniawskich, następnie stanowiła własność Czartoryskich, Działyńskich i Sapiehów 3. Elżbieta ks. Sapieżyna w okresie od ... do ... [z pewnością 1900 rok - (http://worsten.org/galicio/1lokoj/w_l_gal_f.htm)]. Na przełomie XIX i XXw. czynnych było kilka cegielni, Friedberg Feiwel – cegielnia, Friedman Juda - spółka , cegielnia, Strassler Naftali – cegielnia 4. Wśród mieszkańców występowali niegdyś Ukraińcy i Polacy 5.

   Osada rozciągnięta wzdłuż południowej krawędzi doliny niewielkiego potoku, dopływu Przerwy, przy drodze wiejskiej przeciętej szlakiem jarosławskim, biegnącym z Oleszyc przez Dachnów do Tomaszowa Lubelskiego. Miejscowość złożona z głównej części oraz przysiółków: Dubiki, Lubowierz i Maślanki. Przy zachodnim końcu wsi usytuowana kaplica, pierwotnie "Dom Strzelca", budynek świetlicy polskiej wybudowany w 1939r., z inicjatywy m.in. rodzin Hamułków, Antoników, Milo, Matyaszków, Osiowych, Szajowskich, Turzo, przy pomocy Sapiehów i ks. proboszcza z Oleszyc. Około 1939 została adoptowana na kaplicę gr.-kat., obsługiwaną przez parocha z Dzikowa Starego 6. W tym czasie powstał również niewielki cmentarzyk na południe od obiektu.

   We wrześniu 1939 roku żołnierze polscy okopani byli niedaleko kaplicy, na skraju lasu przy drodze do Niemstowa. Ostrzeliwali ogniem maszynowym drogę na której byli żołnierze 45 Dywizji niemieckiej.


Koziej Anna  - zwana "Ułan", ur. w 1915 roku (2)

Koziej Jan - zwany "Krawus", ur. w 1907 roku (2)
 
Koziej Michał   - zwany "Ułan", ur. w 1890 roku, ojciec Anny (2)
 
Matyjaszek Józef - leśny, dzieci - Władysław

Matyjaszek Władysław - s. Józefa

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt