Płazów historia i genealogia.
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-02-16 18:18:57

Płazów, ruski Płaziw, nazywany także Błażów, Łozy, Lubella. W XVIII wieku,

Płaza, starosta lubaczowski od 1587 - 1590 r wielkorządca krakowski w 1597 r., swego czasu brał czynny udział w życiu politycznym, należał do stronnictwa, które miało na celu wyniesienie na tron polski cesarza, gdy to stronnictwo upadło popierał elekcję Batorego. Po śmierci Batorego, popierał Zygmunta III i zjednywał mu zwolenników, za co rozgniewany nań arc. Maxymilian kazał przez zemstę zniszczyć jego majątek Mstyczów. Był on arianinem. W 1591 r. należał do delegacji proszącej, Zygmunta III o ulżenie w ich prześladowaniu. Wyżej wspomniany Jan brał udział W weselu Zygmunta III w 1592 r. Ożeniony z Barbarą Piekarską, miał synów: Andrzeja, Stanisława, Krzysztofa, Mikołaja, Władysława i Zygmunta, Andrzeja. W 1614 r. dostał przywilej na założenie miasta Płazów w woj. Bełskiem


Dawidko Jan – wstąpił do policji ukraińskiej, a następnie w UPA. Dalsze losy nieznane.

Gąsior Jan - ur. w Zarzeczu pow. przeworski. Posterunkowy P.P. w Narolu, Płazowie, a następnie w Polonach obok Krępnej. Przedostał się z ostatnią grupą żołnierzy z Jarosławia na teren Rumunii, internowany. Później w Armii Andersa. Kopie dokumentów, kart korespondencyjnych, zdjęć w posiadaniu autora strony (lische@op.pl)

Horoszko Oleksy - wstąpił do policji ukraińskiej, a następnie w UPA. Dalsze losy nieznane.

Kril Mikołaj – wstąpił do policji ukraińskiej, a następnie w UPA. Dalsze losy nieznane.

Kulinicz Mikołaj – prowadził chór cerkiewny liczący 35 osób. Młodzież ze swoim repertuarem objeżdżała okoliczne miejscowości.

Maczaj Dymitr – uczył się na adwokata w Przemyślu, wojna przerwała jego naukę, wstąpił do policji ukraińskiej i był komendantem w okolicach Krakowa.

Szpak Michał - wstąpił do policji ukraińskiej, a następnie w UPA. Dalsze losy nieznane.

 

W marcu 1945 roku przywieziono ukraińskich mieszkańców Płazowa na stację kolejową w Lubaczowie, następnie 7 kwietnia 1945 zostali przesiedleni w rejon lwowski.
Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt