Indeks nazwisk - Stary Dzików do 1947 roku
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-02-20 16:48:08

 1. Alter Pesel –
 2. Anchalt Rachela - 
 3. Bamburski -
 4. Bednarski Teodor -
 5. Bednarz Franciszek -
 6. Bednarz Józef -
 7. Bednarz Maria -
 8. Bednarz Władysław -
 9. Bednarz Wojciech -
 10. Boraczek Augustyn - ksiądz proboszcz - katolicki (4)
 11. Boszko Andrzej -
 12. Boszko Dmytro - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 75 (3)
 13. Boszko Fedko -
 14. Boszko Iwan - mieszkał w 1910r. w domu pod nr117 (3)
 15. Boszko Mikołaj - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 39 (3)
 16. Buchowska Józefa - z Ornatowskich, pochowana na miejscowym cmentarzu.
 17. Buczko Mikołaj -
 18. Buczko Stefan -
 19. Byra Andrzej -
 20. Cencora Rozalia - mieszkała w 1910r. w domu pod nr 244 (3)
 21. Chamiga Iwan - Kpk str 29., z 1926r.
 22. Chamiga Teodor -
 23. Cieplicki Jurko -
 24. Cieplicki Olech -
 25. Cieplicki Teodor -
 26. Chrapliwy Salomon - dokument z 1900r., w zbiorach autora
 27. Czyr Iwan -
 28. Czyr Parańka -
 29. Czyż Anastazja -
 30. Czyż Anna -
 31. Czyż Ilko -
 32. Czyż Wasyl s. Iwana -
 33. Dewa Katarzyna -
 34. Diller Berta -
 35. Dorner Ita –
 36. Duda Stefan -
 37. Dyjak Maria - rolniczka, dokument z adresem i datą przystąpienia do Kasy Stefczyka z 1921 roku.
 38. Dyjak Wojciech -
 39. Falewicz Felicjan - proboszcz katolicki (4)
 40. Feiler Lila -
 41. Feinzel Rudolf –
 42. Gajda Stefan -
 43. Gancarz Maria -
 44. Goraj Maria -
 45. Gross Sławka -
 46. Horajski Jan -
 47. Harasym Onyszko - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 123 (3)
 48. Hulak Bartłomiej -
 49. Hulak Franciszek - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 154 (3)
 50. Hulak Franciszka -
 51. Hulak Katarzyna - rolniczka, dokument z adresem i datą przystąpienia do Kasy Stefczyka z 1921 roku.
 52. Hulak Michał - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 413 (3)
 53. Hulak Piotr -
 54. Hulak Rozalia -
 55. Hulak Stanisław -
 56. Jabłoński Piotr -
 57. Jakubiec Fedko - (3)
 58. Jakubiec Iwan - prawdopodobnie jego żona o imieniu Parańka, mieszkał w 1910r. w domu pod nr 343 (3)
 59. Jakubiec Maria -
 60. Jakubiec Parańka - prawdopodobnie żona Iwana Jakubiec, mieszkała w 1910r. w domu pod nr 343 (3)
 61. Jakubiec Rozalia -
 62. Jakubiec Stefan -
 63. Jakubiec Wasyl - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 343 (3)
 64. Kamiński Antoni Piotr -
 65. Kamiński Jan -
 66. Karhut Andrzej -
 67. Karwacka Katarzyna -
 68. Kelzer Rosa -
 69. Kijko Danyło -
 70. Kłaczko Iwan -
 71. Koranycka Ewa -
 72. Koranycki Ilko -
 73. Koranycki Iwan -
 74. Korewycki Olech -
 75. Kotys Helena - córka księdza grekokatolickiego, nauczycielka (4)
 76. Kozicki Jan - urodzony w Dzikowie Nowym
 77. Kozicki Michał -
 78. Koziej Tacjanna -
 79. Kraśnianka Olech -
 80. Krzywonos Mikołaj -
 81. Krzywonos Stefan -
 82. Kunec Parańka -
 83. Kupferschmied Hinda –
 84. Kwaterczak Franciszek - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 73 (3)
 85. Kwaterczak Jan -
 86. Lebiedź Ewa - dokument z 16 września 1900r., zbiory autora.
 87. Lechman Filimon –
 88. Lechman Panko -
 89. Liweń Iwan -
 90. Lozynski Iwan -
 91. Lys Andrzej -
 92. Lys Iwan -
 93. Łazynski Dmytro -
 94. Łuszczyk Łukasz -
 95. Makarzec -
 96. Marynowski Artur -
 97. Mikulińska Maria -
 98. Mozul Andrzej -
 99. Muczkowski Tadeusz - pochowany na miejscowym cmentarzu.
 100. Mudło Stefan -
 101. Naszczuk Bazyli -
 102. Nazarczuk Bazyli -
 103. Nazarczuk Maria - chyba żona Bazylego?
 104. Netreba Ewa -
 105. Netreba Iwan -
 106. Netreba Katarzyna - rolniczka, dokument z adresem i datą przystąpienia do Kasy Stefczyka z 1921 roku.
 107. Netreba Pawło -
 108. Netreba Stefan - Kpk str 29., z 1926r.
 109. Netreba Stefan II -
 110. Neuls Jakub -
 111. Nezdropa
 112. Nezdropa Ilko -
 113. Nezdropa Mikołaj - Kpk str 29., z 1926r.
 114. Nieckarz Andrzej - urodzony w 1899r., syn Franciszka i Anny z domu Karwacka, żonaty z Antoniną Ozimek, zastrzelony przez  ...(4)
 115. Nieckarz Anna -
 116. Nieckarz Ewa - rolniczka, dokument z adresem i datą przystąpienia do Kasy Stefczyka z 1921 roku.
 117. Nieckarz Franciszek -
 118. Nieckarz Grzegorz - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 18 (3)
 119. Nieckarz Jan -
 120. Nieckarz Józef -
 121. Nieckarz Stanisław - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 26 (3)
 122. Nieckarz Szczepan -
 123. Nyz Michał -
 124. Olech Stańko - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 152 (3)
 125. Onyszkiewicz Jadwiga - nauczycielka (4)
 126. Ornatowski Mateusz - pochowany na miejscowym cmentarzu.
 127. Osiowy Franciszek -
 128. Osowicz Wasyl - (1)
 129. Ostrowski Dmytro -  (1)
 130. Otulak Antoni - dokument ze stycznia 1932r.
 131. Ozimek Andrzej - dokument z 1933r.
 132. Ozimek Antonina - ur. w 1905r., córka Stanisława Marciniszyna i Rozalii z domu (-), wyszła za mąż za Antoniego Ozimka, dzieci - , (4)
 133. Ozimek Bartek - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 11 (3)
 134. Ozimek Jakub - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 230 (3)
 135. Ozimek Jan -
 136. Ozimek Jędrzej - radny gminny1900/1901, mieszkał w 1910r. w domu pod nr 45 (3)
 137. Ozimek Józef - mieszkał w 1929r. w domu pod nr 230
 138. Ozimek Magdalena - rolniczka, mieszkała w 1910r. w domu pod nr 11 (3)
 139. Ozimek Michał - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 118 (3)
 140. Ozimek Piotr -
 141. Ozimek Stanisław - ur. w 1908, kowal (4)
 142. Ozimek Stanisław - organista -1945 dokument.
 143. Ozimek Szymon -
 144. Ozimek Tomasz - rolnik, dokument z adresem i datą przystąpienia do Kasy Stefczyka z 1921 roku.
 145. Ozimek Wojciech - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 444 (3)
 146. Panczyszyn Stefania -
 147. Panczyszyn Teodor -
 148. Pawłowska Aniela - pochowana na miejscowym cmentarzu.
 149. Pawłowski Michał -
 150. Panczyszyn Anna -
 151. Panczyszyn Iwan - Kpk str 29., z 1926r.
 152. Panczyszyn Teodor -
 153. Pawłowski Michał -
 154. Perżyło Olech -
 155. Petraszko Dmytro -
 156. Petraszko Stefan -
 157. Picun Dmytro -
 158. Pipka Iwan (Jan) -
 159. Pipka Mikołaj -
 160. Piróg Ilko -
 161. Pipka Kość -
 162. Pober Fedko - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 133 (3)
 163. Pober Jurko -
 164. Pober Michał -
 165. Pober Olech - Kpk str 29., z 1926r.
 166. Pober Paranka -
 167. Pober Stefan -
 168. Polak Piotr - krawiec
 169. Poluha Wasyl -
 170. Popowniak Andrzej -
 171. Porucki Iwan -
 172. Pyrik Iwan -
 173. Pyrik Stefan -
 174. Ribska Katarzyna - rolniczka, dokument z adresem i datą przystąpienia do Kasy Stefczyka z 1921 roku.
 175. Ribska Parascewia -
 176. Ribski Michał -
 177. Ribski Olech -
 178. Rokosz Aurela -
 179. Rokosz Jan - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 514 (3)
 180. Rokosz Rozalia -
 181. Rybski Teodor -
 182. Samagalski Mikołaj -
 183. Samagalski Stefan -
 184. Samagalski Wasyl -
 185. Sambol Józef -
 186. Sambol Feiga -
 187. Sambol Mindzia -
 188. Schneider Aron Majer – szewc
 189. Schneider Józef –
 190. Schneider Rajzla –
 191. Szczudło Iwan - 
 192. Skrzypec Dmytro -
 193. Skrzypiec Ilko -
 194. Skrzypiec Iwan -
 195. Skrzypiec Matwij - rolnik, dokument z adresem i datą przystąpienia do Kasy Stefczyka z 1921 roku.
 196. Skrzypiec Wasyl -
 197. Studziński Andrzej - pochowany na miejscowym cmentarzu.
 198. Stupak Dmytro - (3)
 199. Stupak Iwan -
 200. Sobczyszyn Franciszek
 201. Sobczyszyn Jan -
 202. Sobczyszyn Michał -
 203. Sobczyszyn Stanisław -
 204. Spindler H. -
 205. Strycharz Michał -
 206. Stuckart Józio - pochowany miejscowym na cmentarzu.
 207. Swidecki Stanisław - proboszcz katolicki, dokument z 31 grudnia 1922r., zbiory autora.
 208. Swininka Antoni -
 209. Sytar Mikołaj -
 210. Szałajski Dmytro -
 211. Szmahło Stefan - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 6 (3)
 212. Szymoniak -
 213. Taszakowski Jan -
 214. Turczyn Mikołaj -
 215. Wach Michał -
 216. Wakrzynski  Stefan -
 217. Waplak Aleksander -
 218. Waplak Iwan -
 219. Waplak Teodor -
 220. Warchowicz Aleksander - zamordowany przez UPA (2),
 221. Wawrejko Józef -
 222. Wawrejko Katarzyna -
 223. Wawrejko Tomasz -
 224. Witko Marcin -
 225. Wróbel Maria -
 226. Wusowicz Stefan - Kpk str 29., z 1926r.
 227. Wusowicz Wasyl -
 228. Zadarozna Ahafia -
 229. Zadarozny Olech -
 230. Zadworny Dmytro -
 231. Zagórska Helena - nauczycielka (4)
 232. Zając Agnieszka - c. Michała
 233. Zając Antonina -
 234. Zając Apolonia - c. Michała
 235. Zając Franciszek - s. Józefa i Marii, ur. 1934r
 236. Zając Franciszek - s. Michała
 237. Zając Jan - s. Józefa i Marii, ur. 1930r
 238. Zając Józef -
 239. Zając Józef - s. Józefa
 240. Zając Ludwik - s. Michała
 241. Zając Matwij - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 127 (3)
 242. Zając Marcin - dzieci - dwóch synów - Michał i Józef
 243. Zając Maria - c. Józefa i Marii
 244. Zając Maria - c. Michała
 245. Zając Michał -
 246. Zając Michał - syn Marcina
 247. Zając Paulina -
 248. Zając Stanisław - s. Michała
 249. Zając Tadeusz -
 250. Zehetgruber Wilhelmina - em. ck poczmistrzyni, pochowana na miejscowym cmentarzu.
 251. Zilnyk Dmytro -
 252. Znak Dmytro - przed 27 grudnia 1901r. zatrudniony przez gminę jako oglądacz bydła oraz poborca pastwiskowego (-), mieszkał w 1910r. w domu pod nr 193 (3)
 253. Znak Jędruch - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 7 (3)
 254. Znak Stefan - mieszkał w 1910r. w domu pod nr 74 (3)
 255. Żukowicz Bartłomiej -


(1) - Spis członków Kasy Stefczyka

(2) - Jarosławski Kwartalnik Żołnierzy Armii Krajowej, 1994, nr 11, s. 10.

(3) - Skrypt dłużny z 1910r.

(4) - Informacje od Bronislawa Nieckarza z Dzikowa Starego.

(5) -

 

 

 

 

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt