Kasa Stefczyka w Dzikowie Starym
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-02-20 18:18:26

Kasa Stefczyka w Dzikowie Starym Spółdzielni Rolniczej zarejestrowanej z nieograniczoną odpowiedzialnością- Zamknięcie rachunków i sprawozdanie roczne za czas od 1 stycznia 1924r. do 31 grudnia1924r. Data ostatniej lustracji 23.10.1923r.

Z początkiem roku 1924 Spółdzielnia liczyła 320 członków. W ciągu roku przystąpiło do Spółdzielni 78 członków. Razem było 398 członków, w tym 395 rolników, 2 księży, 1 innych zawodów. Stan udziałów z początkiem roku 1924 -  1 złoty i 62 grosze. W ciągu roku wpłacone udziały wynosiły 1300 złotych i 65 groszy.

Rada Nadzorcza w roku sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń wpólnie z Zarządem oraz przeprowadziła 3 rewizje kasy i dokumentów Spółdzielni

Podpisy członków Zarządu: Teodor Myc, Iwan Pipka, Ilko Pipka, ks Augustyn Boraczek, Marcin Witko, Michał Ozimek, Jan Ozimek, Boszko Andrzej, Stefan Buczko, Bazyli Naszczuk, Aleksander Waplak

Iwan Pipka - Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                                          Przełożony Zarządu ks. A. Boraczek

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt