Indeks nazwisk żydowskich z Baszni Dolnej (Jewish from Basznia Dolna)
Bogdan Lisze (Oleszyce - Poland) / 2007-03-01 15:48:22

Altman Jakub -

Altman Leja -

Altman Nussen zwany Natanem -

Deitel Blima

Deitel Chana Pesel -

Deitel Hersh -

Deitel Syma Chaje -

Fucks Ester -

Langsman Mariema Sara -

Satz Rywka Beiła Perla -

Sprung Jakub Lazer -

Widman Hersch Isak -

Widman Józef -

 

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt