Indeks nazwisk z Lipska do 1947 r.
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-03-05 18:04:48

Auslender A. – krawiec, (1)

Fuhrman Sz. – garbarnia, (1)

Gottlieb M. –żne towary, (1)

Grossman D. – wyszynk trunków, (1)

Katz W. – czapnik KA 1930, (1)

Korman C. –żne towary, (1)

Lehrer N. – piekarz, (1)

Rosiner A. –żne towary, (1)

Rucker H. –żne towary, (1)

Rucker Sz. –żne towary, (1)

Sandbank M. –żne towary, (1)

Silber I. – młyn, (1)

Steinberg – blacharz, (1)

Steinberg Ł. – różne towary, (1)

Strassberg F. – bławaty, (1)

Strassberg W. – wyszynk trunków, (1)

Walder E. – bławaty, (1)

Walder G. – bławaty, (1)


(1) - „Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa” z roku 1930 dla wsi i gminy Oleszyce Stare. Księga” była wydawana nakładem warszawskiego Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o., a drukowana była w bydgoskich Zakładach Graficznych „Bibljoteka Polska”.

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt