Hurcze - poszukiwanie informacji o historii.
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-03-09 07:42:46

     Po odzyskaniu niepodległości prawne regulacje funkcjonowania samorządu przedstawiały dużą różnorodność. W byłej Galicji organizacja samorządu opierała się na przepisach wydanych przez państwo zaborcze, głównie na Ustawie gminnej z 1866r., z późniejszymi zmianami w 1896r. Ustawa z dnia 26 lipca 1919r. zmieniła tylko niektóre postanowienia galicyjskiej ustawy gminnej.
     Powiat lubaczowski obejmował 66 gmin administracyjnych: 64 gminy typu wiejskiego, które podlegały Ustawie z 1866 r. oraz gminy miejskie Cieszanów i Lubaczów "rządzące się" Ustawą z 1896r. Do gminy miejskiej w Lubaczowie należało między innymi Hurcze1
.

Opis sytuacji w Lubaczowie - " W nocy z poniedziałku na wtorek (11. - 12. IX 1939) rabunki przybrały zastraszające rozmiary. Do miasta ściągnęły ciemne indywidua z pobliskich wiosek, żądne łupu. Ofiarą rabunku padło dwóch zabitych rusinów z Hurcza, przybyłych do miasta na kradzież. Włamano się także do sklepu w domu parafialnym gdzie celnicy cieszyńscy złożyli swe towary oceniane na przeszło 200 tysięcy złotych. Wobec takiego stanu rzeczy ks. Dziekan wszystkie towary rozdał ludziom"2.

Rada gminna w Lubaczowie w 1932 r. przydzieliła plac dla Proświty w Hurczu3.

W latach 1932-33 powstała  2 klasowa szkoła, której projektantem był Władysław Ruebenbauer4.


1 - Z. Kubrak "Zarys organizacji i działalności Gminy Miejskiej w Lubaczowie".

2 - Kronika Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubaczowie 1939-1942.

3 - Z. Kubrak "Zarys organizacji i działalności Gminy Miejskiej w Lubaczowie".

4 - http://www.lubaczow.pl/go.php/historia/

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt