KRESOWIAK GALICYJSKI nr 1(146) -
2010-05-06 16:49:22

 Zapisów dokonuje Bogdan Lisze, 
lische@op.pl, 
506260698
--------------------------------------------------

KRESOWIAK GALICYJSKI

Adres redakcji 37-611 Cieszanów, ul. Leśna 9, tel. kom. 661 631 213,
Redaktor naczelny; Marian Ważny
Zastępca redaktora naczelnego: Lidia Świder
Współpracują: Adam i Eugeniusz Szajowscy, Wiesław Kołodziej, Adam Łazar, Tomasz Róg, Waldemar Bałda (wald), Henryk Wolańczyk, Zbigniew Wróbel, Jan Zuchowski,

***

KRESOWIAK GALICYJSKI
MAGAZYN PUBLICYSTYCZO - INFORMACYJNY POWIATU LUBACZOWSKIEGO
NR 1(146) styczeń 2009r.

Kłopotliwe odpady. Marian Ważny

Jubileusz 60 – lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie. Adam Łazar

W POWIECIE LUBACZOWSKIM

Przegląd inicjatyw Kulturalnych.

800 tysięcy złotych za błędy lekarza.

Zakład Con Teylor w Lubaczowie zamknięty.

Wigilia w MOPS w Lubaczowie.

Nielegalni emigranci z Turcji.

Bezprawna wycinka drzew.

Szpital w Lubaczowie – 3 miliony do zwrotu.

Odnowiony pomnik św. Floriana w Narolu.

Runął komin po byłej mleczarni w Lubaczowie.

Lubaczowianin stracił pieniądze.

Szopki krakowskie na wystawie w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Gdzie spełnił się cud … Adam Łazar

Donos rządzi miastem (3). Stefan Kozicki

Dary trzech króli. Renata Piątek

Spotkanie po latach. Gen. Stefan Mossor 1896 – 1957 (3), cd. z nr 10 -11/2008. Adam Szajowski

Minął rok. Marian Ważny

Dwutygodnik MASZEROWAC! Donosił 70 lat temu.

Moja szopka. Eugeniusz Szajowski

Kazimierz Nowak. Marian Ważny

KRONIKA POLICYJNA od15 listopada do 31 grudnia.

XIV Prezentacje Sienkiewiczowskie. Adam Łazar

Kresowe dziedzictwo. Kamieniarstwo bruśnieńskie. Interesujący album i wystawa w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Adam Łazar

Dbamy o twój słuch. Rozmowa z Michałem Wołoszynem – protetykiem słuchu, rozmawiał Marian Ważny

***

KRESOWIAK GALICYJSKI 
MAGAZYN PUBLICYSTYCZO - INFORMACYJNY POWIATU LUBACZOWSKIEGO
NR 12(145), listopad 2008r.


Wierny harcerskim ideałom, (O Arkadiuszu Przybylskim) Ryszard Strzelecki

Ingres abp Mieczysława Mokrzyckiego, Adam Łazar

O lubaczowskim powroźnictwie i Jankiewiczach.(2), Dzieci powroźnika. Eugeniusz Szajowski

Doktor Honoris Causa, (O prof. dr hab. Henryku Gmitereku), Renata Piątek

W Lubaczowie flagi kradną.

90. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Lubaczowie, Adam Łazar

Lubaczowski dwutygodnik „MASZEROWAC” donosił 70 lat temu.

RANKING. Małe miasta. Wykorzystanie środków zagranicznych ogółem na 1 mieszkańca oraz Wydatki Majątkowe ze środków zagranicznych jako procent wydatków majątkowych ogółem. (Dotyczy Cieszanowa).

Zmarł ks. prał. Józef Mołodyński, Adam Łazar

Donos rządzi miastem (2), Stefan Kozicki

Abp Mieczysław Mokrzycki Honorowym obywatelem gminy Wielkie Oczy, Adam Łazar

KRONIKA POLICYJNA od 15 października do 16 listopada

Wiersz. Urszula Kopeć – Zaborniak, Przymusowy odlot (W odpowiedzi na kradzież figury anioła z bruśnieńskiego cmentarza)

 

KRESOWIAK GALICYJSKI 
MAGAZY

Copyright 2009 www.jewishoflubaczow.orgkontakt